Produktutveckling

Nio Technology erbjuder specialisttjänster inom projektledning och planering men har även möjlighet att erbjuda specialområden såsom cost engineering och inköp.

SPECIALISTTJÄNSTER

Vi besitter en kompetenspalett som möjliggör att vi kan leverera specialisttjänster till kunder som söker dessa för att förstärka sin verksamhet.

Vår samlade kompetens utgör också grunden för att kunna erbjuda lösningar, där vi möter ditt behov av att tryggt kunna förlita dig på vårt åtagande.

Projekt- och produktplanering - ett enkelt och effektivt sätt att säkra ditt projekt

Vi har ett flertal specialister inom projekt- och produktplanering. Samtliga med bred och lång erfarenhet från fordonsprojekt.

Vi arbetar systematiskt och effektivt med tvärfunktionella projektplaner i stora och mindre projekt. 

Vi har erfarenhet att jobba med både övergripande och detaljerade planer på olika nivåer i projekt. Exempel på dessa är huvudtidplaner, system-, komponent-, artikel- och egenskapsplaner.

Vi strävar mot att ta fram projektplanerna så tidigt som möjligt. Detta sker ofta genom Timing Workshops där alla parter i projektet deltar. Detta för att få fram bra genomarbetade och realiserbara projektplaner. Regelbunden uppföljning och korrigerande åtgärder sker under projektets gång för att säkra projektets leveranser.

Allt för att möta kundens, projektets beställning i form av teknik, tid och kostnad.

VI BYGGER GRADVIS VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Vår strategi är att bygga upp vår kapacitet och kompetens utefter våra uppdragsgivares behov. Detta ger kundfokus och en effektivitet som gör oss konkurrenskraftiga.

UTIFRÅN MODERNA ARBETSSÄTT

Vi har erfarenhet från internationell fordonsindustri med bred kunskap om såväl produkt- som verksamhetstrender. NioTechnology är en effektiv och snabb partner, med kunskaper inom de hetaste teknikområdena.

Vi erbjuder även tjänster inom strategi- och utvecklingsplanering.