Om Nio Technology

Volvo Group Venture Capital AB tar via sitt delägarskap i VinnGroup AB initiativet till att starta och etablera ett nytt specialiserat utvecklingsbolag.

IDÉN ÄR ENKEL

Idén till NioTechnology är att bygga en verksamhet som planerar produktutvecklingsprojekt. Detta gör vi initialt i samarbete med Sveriges mest framgångsrika aktör på fordonsmarknaden - AB Volvo. AB Volvo är delägare i VinnGroup. Inom ramen för VinnGroup har vi bildat Nio Technology – en utvecklingspartner i industrin.

Affärsidén är att utifrån ett etablerat och internationellt fordonskunnande bygga ett modernt, nytänkande företag med fokus på effektiva leveranser av såväl smarta lösningar på små problem som kompletta lösningar på stora utmaningar till uppdragsgivare både inom- och utanför fordonsindustrin.

KUNNANDE OCH ENTREPRENÖRSSKAP ÄR EN VINNANDE KOMBINATION

Industrin lever under pressen att prestera snabbare, bättre och billigare. Utifrån den miljön har våra medarbetare varit delaktiga i att bygga upp en produktutveckling i världsklass. VinnGroup har en anda av entreprenörskap och har sedan 2008 etablerat ett antal mycket framgångsrika teknikföretag. I NioTechnology välkomnar vi nya idéer. Målet är att utvecklas till den attraktivaste arbetsgivaren i regionen och som en utvecklingspartner i världsklass.

VILKA ÄR VI?

Vi har från starten tillsammans med VinnGroup byggt upp en organisation där vi idag har medarbetare med mer än 150 års samlad erfarenhet av fordonsutveckling. Vi ser också att våra kunskaper med fördel kan nyttjas inom olika branscher. Det är av stort intresse att erbjuda våra kunskaper och verktyg till kunder även utanför fordonsbranschen.

Till mindre företag är vi flexibla och anpassar tillämpningen efter deras speciella förutsättningar.

Våra specialistområden är projektledning, planering samt arbetsprocesser.

Tillsammans med våra systerbolag inom VinnGroup har vi en kraftfull organisation med stort samarbete för att åta oss och leverera över kundernas förväntan.